De Comité vun der ADEPT wënscht all sengen Memberen schéi Chrëschtdeeg an e gudde Rutsch an d’Joer 2021. Bléift gesond!