Nach bis den 27. Februar 2019 kann sech all Employé de l’Etat (Carrièren D1,C1 an B1) fir den wichtegen “examen de carrière” am RH vun der Post umellen (Circulaire No 6, 18 janvier 2019), virausgesat en ass minimum 3 Joer am Déngscht.

Nieft enger individueller Partie, déi vun der Post ausgeschafft gëtt, gëtt et och en allgemengen Deel, wou Dir iech elo schon informéieren kennt(Link).

D’ADEPT encouragéiert Jiddereen dozou deen Examen ze maachen, well nëmmen sou ass sécher gestallt dass een an der Carrière wéi virgesinn virukënnt!

Update : Mat dem Circulaire No 12 vum 7. Februar 2019 (Examen de carrière en faveur des employés de l’Etat. Rectificatif à la circulaire No 6) gëtt matgedeelt dass d’Examen den 11. an 12. September sinn, an net wéi ursprénglech ugekënnegt, Enn Juni, respektiv Ufank Juli.