Fannt hei déi offiziell Résolutioun vun der 51. Conférence des Comités vun der CGFP. Fir d’Biller méi grouss ze maachen, klickt einfach dorop.