Fehler am Kontaktformular

Duerch e Feeler beim Kontaktformular, konnten eventuell Demanden net beaarbecht ginn. Dëse Feeler gouf behuewen. Falls Dir eng Ufro gemaacht hutt, schreift eis w.e.g. nach eng Kéier. Kontaktéieren kann een eis ze all Moment iwwer info(at)adept.lu, oder iwwert eise Kontakt Formular op eisem Site.   Mir bieden em Entschëllegung.

Read more
Zäitspuerkonto an Iessenszoulag

Léif Memberen Et as en Projet iwwer den Congé um Instanzewee, dat heescht, ons Regierung as am gang un engem Projet ze schaffen vun engem Zäitspuerkonto, den Projet as elo am Conseil d’Etat fir gepréift ze ginn an wann den bis an Kraaft trëtt kenn der ären alen Congé op den Zäitspuerkonto setzen. Wei gesot den Projet ass um lafen dofir versuergt ären Congé […]

Read more
Wahlen

Léif Memberen, Am Oktober sinn Walen fir d’ Memberen vum Conseil d’Administration vun der Post. Jiddereen kritt een Courrier Heem geschéckt fir mat ze wielen. Mir encouragéieren jiddereen den Patrick Clesse ze wielen. Et ass wichteg dass Jiddereen seng Stëmm ofgëtt. Well d’ Employé Privé dëst Joer mat wielen besteet den Risiko, dass d’ Vertrieder […]

Read more