Léif Memberen,

Am Oktober sinn Walen fir d’ Memberen vum Conseil d’Administration vun der Post.
Jiddereen kritt een Courrier Heem geschéckt fir mat ze wielen.
Mir encouragéieren jiddereen den Patrick Clesse ze wielen.
Et ass wichteg dass Jiddereen seng Stëmm ofgëtt.
Well d’ Employé Privé dëst Joer mat wielen besteet den Risiko, dass d’ Vertrieder vun den Staatsbeamten an Employé Public net méi zréck an den Conseil d’Administration gewielt ginn.
Dëst hätt d’ Konsequenz, dass d’ Interessien an Fuerderungen vun den Staatsbeamten an Employé Public net méi op den Ordre du Jour kennen mat afléissen.

 

An anere Wierder
Wann elo d’Employé Public den Courrier ignoréieren, sinn just nach Personal-Vertrieder vun Employé Privé am Conseil d’Administration.

Fir dat ze verhënneren, nach eng Kéier, wielt den Clesse Patrick.