Leif Kolléginen an Kollégen,

 

Deser Deeg hat dir den neien Postfax an äerer Bréifkescht. Wann dier Iech meih macht an den liest, gesit der ganz gut waat ons Personalvertrieder während hirer Mandatsperiod gehollef hun ze realiseiren dofunner profiteiert jiddereen fun eis.

Mir als Gewerkschaft ADEPT hun dei Décisiounen mat gedroen a Verantwortung geholl bei der Emsetzung fun verschiddenen Projeen well wann mir do hellefen matschaffen kennt dat ONS all zugutt.

Flexibiliteit an Dialog waren eng echt Optioun an denen läschten 5 Joer a mir konnten eis Arbechtsplatzen, eis Privilégen ( 13 Mount, prime d’évaluatioun, postes à responsabilités , avantagen op fix an mobil  etc etc )eis Rechter an eist Arbechtsklima erhaalen ( wat net emmer esou einfach as ) oder verbesseren. Mir liewen am dem neien Zeitalter fun der neier POST , ons Arbechtswelt huet sech grondleend verännert an enger Vitesse , wei mir et net esou richteg gewinnt waren ( net emmer zum beschten ). D’Erausfuerderung ass elo domadder Schratt ze halen, an dat geet just duerch eng kollegial Arbecht am Conseil d’Administration an mat der neideger Weitsiicht.

Mir als ADEPT werten och weider kämpfen dass mir an ZUKUNFT nees mei Employés Publics astellen, fir verschidden wichteg Posten op der Post ze besetzen soudass onst Wessen an Kennen net verluer geht.

Ech als Präsident fun der ADEPT hun mech an wert mech och an ZUKUNFT dofir asetzen dass dat wert klappen.

 

Dat neit Postgesetz gesait fir dass elo just nach 3 aplatz fun 4 Personalvertrieder aus dem Secteur public am Conseil setzen. Wann dir leif Memberen elo net mat wielt dann laafen mir Gefohr keen Mann mei am Conseil ze hun , dofir as et eminent wichteg dass dir ären Wahlziedel ausfellt an zreck scheckt den dir an den nächsten Deeg fun eisem RH wert zugescheckt kreien.

 

Et ass fun eminenter WICHTEGKEET fir ze wielen, well den Gros fun der Restructuratioun vum Réseau de vente steht ons nach beefier ( zou machen fun Schalteren, zou Machen fun ganzen Büroen asw ).

 

Mir sin just nach zu 58 % aus dem Secteur Public, dofir as all Stemm wichteg, all Stemm zielt , an all richtegen Wahlziedel get och gezielt.

 

Gitt äer Stemm of wann-ech-glifft, an wielt den Präsident vun der ADEPT , de Clesse Patrick.

 

Een wou mech kennt wees dass ech nie mat Mengen Wieder hannert dem Bierg halen, ech setzen mech an fir d’Employés Public, dass mir nach lang werten op der Post vertrueden sin, genau wei ech mech och an der CGFP asetzen dass et mat eis net den Bierg of geht.

 

Leif Kolleginnen an Kollegen, mir all sin responsabel fun ons Zukunft op der Post dofir kommt mir halen zesummen , mir schecken den Wahlziedel ran, soudass et mat ons nach lang weider geht, well mir mussen och un ons Kanner denken well dei sin och villeicht an Zukunft frouh fir eng Carrière als Employé Public op der Post ze kreien.

 

Zesummen sin mer stark wielt den CLESSE PATRICK, Präsident fun der ADEPT.